Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3*0

30 van September* Met genoegen kan ik 11 melden , dat myne weldoenftér van dag tot dag beter wordt, en gisteren van daag eeirbuiten-luchtje gefchept heeft.

„ Fanny" zeide zy my ftraks, „ als ik aan deze ziekte geftorven was, dan zou ik al myne manuscripten aan u tot een legaat gemaakt hebben." -—- Ik geloof, dat dit voor my een zeer fchoone erfenis zou geweest zyn, en zeide daarom —>— „ Ach, Mevrouw, ik dank n zeer voor uwe goedheid, maar ik hoop, dat het nog lang, nog zeer lang lyden zal, eer ze piy by zulk eeiie droevige gelegenheid in handen komen."

14 van Oïïober. Ik heb het zoo drok gehad, myn waardfte, met lezen voor myne vriendin, en met haar zorgvuldig op te pasfen, dat ik in deze laatfte veertien dagen aan myne geliefdfte bezigheid, óm aan myne Lucia te fchryven, niets heb kunnen doen. Mevrouw JVelwood'is nu geheel hérfteld, en begint zich zelve weder met haar pen te vermaaken. Zy is, zoo zy zegt, bezig met eene Ode te maaken op de gezondheid.' -—>

ik

Sluiten