Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 102 )

fyk te helpen, en dit treurfpel zo wel als my. ne overige fchriften by dezen waardigen Edeljnan aan te pryzen.

„ Ja, lieve Juffer," zeide zy tegenmy,„ de naam van dezen uitmuntenden gryzaart, want hy is al hoog bejaard; de naam van dezenmyiien weldoener behoorde voor altoos met gouden letteren in marmer gegraveerd te worden.

Myn zalige man heeft weleer zeer veel

edelmoedigheid van hem genoten: hy gaf hem een penfioen voor zyn leeven , en na zyn dood heeft hy my dat laten behouden. —:— (Ach, Lucia, hoe edel is dat van Lord B—gedaan?)

,i. Maar, als ik u al zyne weldadigheden

wilde opnoemen, die hy in het ftuk der letterkunde aan rampfpoedigen, die het verdienden, bewezen heeft , ja , dan zou ik nimmer een

einde vinden. Ik wil wedden, Juffer Bel-

ton, dat hy uw treurfpel de eerfte gelegenheid de beste, op de Schouwburg laatvertoonen.Hy is juist de man, by wien gy u moet vervoegen. Myn lieve kind, (hier fchooten

haar de traanen in de oogen Lucia) gy zult u niet langer over groote of kleine boekverkoopers, of hunne vrienden , noch over alle onze~

Sluiten