Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 151 )

^oeft niet te denken , dat myn oogmerk is om daar door tot de voldoening der lusten van uwe Lordfchap mede te werken." Lord B— „ Myne lusten! ,—— Kom , myn Heer, gy fpot met my! Zoudt gy by een man van myn jaaren van een aartig meisje komen praaten , om daarmede myn lust te voldoen? ~* Ik word oud en zwak, myn Heer Darby! — De meisjes kunnen my nu niet meer behaagen.—

Die tyd is voorby Ja, allangvoorby. ——

In myn jeugd hield ik nog al van een vrolyk-

heid, maar nu en reeds over veele

jaaren ■ heb ik alle die dwaasheden vaarwel

gezegd. Een toekomend leeven, > «

Een toekomend leeven, myn Heer Darby, is dat geen, waar toe ik my zedert lang tracht voor te bereiden. Maar wat is dat voor een meisje, daar gy van wilde fpreken?" De Heer Darby. „ Haar naam is Belton, Mylord ; (hier veranderde zyn Lordfchap aan-

ftonds van kleur, kunnende het doordringend oog van den Heer 'Darby niet verdragen) —— een Jonge Juffer, aan welke eenige dagen geleden zeker edelman zeer zonderlinge en onvoegzame voorftellen gedaan heeft." lordB—— $ Ja], myn Heer Darty, wy leeK 4 vea3

Sluiten