Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derfte lïefdens - onderhandelingen .mer haar fanving! I'1 net begin der ziekte wilde hy*

dat ik om zeker oud Doctor van zyn kennis zou zenden. — Zie hier myn gefprek metdezen: dit zal u doen zien, in welk een licht men in het algemeen gewoon is den Heer Benfon te befchouwem

By de eerfte vffitej bragt ik hem, nadat hy den patiënt gezien had, ïn de eetkamer, daar ik hem papier en pennen gaf, om zyn recipe

te fchryven. Hy fcheen my toe een deftig

oud man te zyn, die 'er zeer goedaartiguitzag. —- My dagt, hy keek my zeer oplettend aan;

■ maar verbeeld u eens myne verwondering,

toen hy my vroeg , „ zeg my eens,

meisje, hoe lang hebt gy al by dezen Heer gewoond?"

Dit kwam my eene vry koddige vraag aan een vrouw voor, en ik zeide daarop in een toon van verwondering „ myn Heer!"

Hy. „ Ik vraag, hoe lang gy by dezen Heer gewoond hebt,- hoe lang .— dat wil zeggen hoe laug hy u al onder zyne befcher-

ming genomen heeft?"

Sluiten