Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 214 3

$at eindelyk van flegte gevolgen zal wezen. •=* jboch het zy zoo als het wil, myn pen is myn eenige toevlucht, om myn wichtje en my zelve voor een volftrekten hongerfnood te bewaarën. — Tegenwoordig hebben wy (dat wil zeggen, myn lieve kleine en ik; want 'er gaan dikwyls eenige weeken om, dat ik Benfon gegeheel niet zie) ons beftaan van een fpook* welks verfchyning ik in de voorgaande week in

een avond-papier mededeelde. „ Ee»

Schraale maaltyd," zult gy zekerlyk zeggen. Over eenige dagen hadden wy het nog al vry ruim door zekere gruwzame moord , die de uitgever van hetzelfde papier my verzogt daar*

in omftandig te befchryven. Kortom,

voor ons arme drommels, die met Schryvende kost moeten winnen, is een doortrapt fchelmftuk, of eene moord , of een bloedig gevegt een altoos zekere toevlucht. Doch, om ernstig te fpreken, —— want myn hart is al te zeer ontrust om op den gemelden fpotachtigen toon

voort te gaan , het leeven van een flaaf,

die op de galeien gebannen is, is nog oneindig verkieslyker dan dat vaneenen brood-fchryver Dikwyls kryg |k een party bladen eener moeilyke yertaaling, het werk van menige flaaploze

sacii-

Sluiten