Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 216 )

Benfon laat my dikwyls geheele maanden aï« jeen, onder voorgeven van zyne goede vrienden op het land te gaan zien, cf liever, gelyk ik denk, om de fpeeltafels te Bath, of op andere openbare plaatfen te bezoeken, gelyk hy voorbeen pleegde te doen. Tegenwoordig.

is hy volgens zyn eigen zeggen naar Nemnar-, het gegaan met eenigen zyner makkers, meest

al. dobbelaars. En daar hy reeds langer dan

een maand is weggeweest, zonder dat ik eenig berigt heb, vrees ik weder voor nieuwe zwaarigheden, en de Hemel weet, wat al meer! — Ach Lucia, wat moet niet een hart, zoo als het myne, in zich zelf zoo vreesachtig en zoo teder, lyden, daar het verbonden is aan zoodanig eenen doch laat ik myn pen bedwingen, hy is myn echtgenoot \

Hoe dikwyls zit ik tot middernacht over dezen ongelukkigen onbezonnen man te zugten! -—■ Hoe dikwyls boezem ik de vuurigfte gebeden aan den Hemel uit, om hem vergeving en gevoel van zyn eigen ongeluk te fchenkeni • " Hoe dikwyls, wanneer ik my die trekken van openhartigheid, van mannelykedeftigheid en tevens zagtaartigheid, die over het fchynbaar eeriyk gelaat van mynen ongelukki-

Sluiten