Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 22! )

l)och, indien ik u raaden mag, Madam, dan moet gy niet by hem komen."

Ik. „ Niet naar hem toe gaan! 1 Neen !

dat zal my niemand beletten! Denkt gy, myn Heer, dat ik het denkbeeld zou kunnen dulden,

dat myn man ziek in gevaar is, —— en dat

ik zou aarzelen om hem te troosten om

zyne ellende teverligten? Neen! aan

zyne rampzalige legerftede zal ik waaken —.

met deze armen zal ik hém onderlTeunen

en ik zal den Hemel om zyne herftelling fmeeken.

Ach laat my niet langer in onzekerheid,

maar zeg my, waar hy is" Brooks. „ En met dat alles, Madam, blyf ik u ernftig afraaden , dat gy hem zult bezoeken." Ik. „ Ach! dan zal hy veel erger wezen, dan

gy my zegt: Ja, de Hemel weet, of hy

niet reeds dood is! Ik bid u toch, help

my uit mynebekommering!"

Brooks. „ Myn Heer Benfon heeft reeds een

meisje by zich, dat hem oppast, Madam .'

Doch waarom zou ik uw teder hart bedroeven, Mevrouw Benfon, met eenige byzonderheden, die u noch aangenaam, noch dienstig kunnen wezen ?"

Om

Sluiten