Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aïc eene Vaderlykë genegenheid nam hy haal rot zich. — Ja, Lucia, ik draag het verlies!

met eene dille eerbiedige onderwerping. Ik

ben bezadigd ik fchrei niet — waarlyk,

ik ben bedaard. Wat toch heeft God van

my genomen, dan het geen Hem zelf toebehoorde? —• Laat ik my dan met lydzaamheid onderwerpen-, en enkel zeggen, Uw wil, Ö Almagtig Vader, gcfchiede !

Al myn lyden toch, myne waardfte, zal éénmaal een einde nemen, en dan vertrouw ik, zal alles vrede en zaligheid wezen. —-Geduld en onderwerping zal my kracht geven om alles te verduuren, en eene verdere gehoorzaamheid aan [Gods wil zal al myne bitterheid

in vreugde herfcheppen. Deze rampfpoe-

den zelfs, die ik geleden heb, zyn reeds van die heerlyke uitwerking geweest, en zullen het zoo ik vertrouw, nog verder wezen, dat ik deel zal verwerven aan die eeuwige heerlykheid, in welke de geflaakte zugt en weemoedig geftortte traan in vreugde - liederen en lofgezangen zullen veranderd worden.

O hoe zaligend is het, Vriendin, te fterven met eene lydzaamheid, die den Albeftierer behaagt, in plaatfe van te ftryden met den Almag-

Sluiten