Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m j

Verfeheiden maanden achter elkander h myne, zwakheid van tyd tot tyd toegenomen, terwyl

een aanhoudende koorts my verteert. ■ •

Zeer vüurig wensch ik, eerlang van eenewaareld ontbonden te worden, daar zorg, en pyn, en te leur Helling den lyder beurtelings folteren. ■ Eén zaak Hechts, wenschte ik, dat de Hemel my nog op aarde wilde vergunnen, namelyk, dat gy, myn' Lucia, myne oogen

floot, . en dat ik myn laatsren adem op

uwen getrouwen boezem mogt uitblaazen. — Doch myne oogen beginnen weder te fcheme-

ren. Vaarwel Vaarwel Ikben9

en blyf voor eeuwig,

getrouwe Vriendin, geheel de uwe,

f ANNY BENSON,

Sluiten