Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nis 3 Regeerïngswyzc zedengcwooriten , weetenfchappen en fraaije .konsten van eenige Natiën van Europa door den Grave D'albonj Lid van verfcheiden academiën en geleerde Genootfchappen, naar den 2de druk uit het fransen vertaald en met aantekenge vermeerderd i deel in gr. 8vo. behelzende verhandelinge over Engeland en het gemeenebest der vereenigde Nederlanden a ƒ2 10 dit werk zal uit 3 delen bellaan, het z deel isbyna afgedr.

VI. J. D. Michaelis verklaaring der ge' fchiedenis van de begraavenisfe en opftandig van Christus volgens de vier Euangeliste uit het hoogduitsch doorj. van Hamels veld S.S.Fr. Doft, en Proff. te Utrecht in gr. £vo. a 2: 2: om by de andere werken van dien geachte fchryver gevoegd te kunnen worden. VII. J. G. Eichhorn'Proff. te jema algemeene Inleyding in 't oude Tes« tement, uit het hoogd. en met aan-

té.

Sluiten