Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tefcenïüge van Proff. van Hamelsveld 2 delen , in gr. 8vo a 6 gl. sc 3de en Laatfte deel zal fpoedig volgen.

VIIÏ. Hérders brieven betreffende de beoeffening der Godgeleertheiduit het hoogd. dóór W. van Hamelsveld Predik, te Westbroek ilte en 2de deel. in gr. 8vo. a 2 gl. het 3de en 4de deel waarmede dit werk compleet is zal fpoedig volge. j IX. De gronden van hoop of de verhoring vari onze Ghristelyke Gebeden in eene Vaderlandfche Leerreden uitgefprooke door Y. van Hamelsveld Si S. Fr. Doet. en Proff. te Utrecht in gr. 8vo a 5 gl. X. Hinlope Hiiiorie van de Nederl. Overzettinge des Bybels, Voorgedrage in een brieff aan den H. E. H. G. heere N. Hoogvliet proff te Leyden, verzeld van bylagen hier toe betrekkelyk, waaronder de Refolutien van de overzetters en overziend s aangaande de Duitfehe les in gr. 8vo aa: 8;

Sluiten