Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?iB W. FOLKERSMA, GENEES-

vermengd met rhabarber; indien 'er eenige tekenen van eene nog overgeblevene ftoffe in de maag mogten zyn, of zo de befmetting mogte toeneemen , dient men onder haar de delfzuuren te vermengen. De vitriool- geest is de voornaamfte, doch zy , die de Kina in fubftantie niet konnen . gebruiken, kunnen hem in een afkookfel neemen; h volgende diene ten voorfchrift:

Cort. Peruv. lij. Coq. S. A. c. J'. q. aq. ad Col. Ixij.

Adde

Syr. e fucc. Citri \ij. Sj>. Fifriol. 3> M.

Waarvan om de twee uureri een theekopje vol kan worden gegeeven. Ik heb 'er in myne praktyk de heilzaamfte uitwerkingen van gehad; alhoewel deeze geneeswyze in alle gevallen niet toereikende is, waarvan ik de byzonderheden niet ondienftig agte te moeten aanftippen.

Een enkele reis gebeurt het, dat de bedorvene galftoffe zig niet genoeg ontlast, maar door 't bloed verfpreid word , en dan moet men zig tot de Apotheek wenden, terwyl 'er als dan, niet alleen gevaar by is, maar in de keuken en kelder geene genoeg vermogende openende middelen gevonden worden, welke in- ftaat zyn, i waare 't mogelyk, den lyder te behouden; hoewel men by voorraad

de

Sluiten