Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

734 W. FOLKERSMA, GENEES-

zeer dikwyls hevig woedende, de roodvonk, Scharlakenkoorts (Febris Scarlatina) ♦ eene ziekte welke heerfchende , zeer dikwyls byzondere tra. gedien fpeelt.

Eer zy haare roode vlekken vertoont, gaat vooraf een verval var^kragten, waar op zeer fchielyk volgen geduurige rekkingen, bevingen, benaauwdheid, hitte en koorts , waarop meestal de derde en vierde dag de vlekken zig vertoonen; die eerst 'taangezigt,den hals en de borst bezetten, en daarna zig over de leden verfpreiden, vertoonende zig eerst rood, als of ze met roode wyn geverfd waaren, blyvende zo eenige dagen, waarna de koorts en de roodheid, meestal op de agtfte of negende dag, geheel vcrdwynen, en eindelyk affchilferen.

Deeze befmetting overvalt veelal jonge lieden; en 't gebeurt niet zelden , dat ze zig voor de tweede en derdemaal in 't zelfde voorwerp openbaaren.

Men onderfeheid haar gewoonlyk in eene goede en kwaadaartige ; zy heerscht veelal in 't laaifte van den zomer, vallende of deezen en geenen aan, of grasfeerende epidemice.

De geneezing derzei ve hangt van de min of meerdere kwaadaartigheid af, en een Geneesheer word zeer zelden by de goedaartige geroepen; zy vereischt egter een maatige warmte en 't gebruik van ontbindende middelen, als gerst, zuuring en falade gekookt, en in welk afkookfel wat vlier-fap

en

Sluiten