Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

742 W. F OL KERS MA , -GENEES-

druppels Laud. Liq, Sydenh. onder wat honing vermengd.

Voor 't overige kan men zig, zo als ik by de pokken gezegd heb, gedraagen.

S. xi.

De Roos, Belroos, is eene heete, bleekroode, uitgebreide, brandende of lleekende zwellino- ' welke meestal in de oppervlakte van het lighaam' haare zitplaats heeft, en zig meestentyds in het aangezigt vertoont.

De oorzaak deezer ziekte is eene belette uitwaasfeming, welke met een fcherp vogt, door 't bloed verfpreid, verzeld fchynt te gaan.

Deeze ziekte bepaalt. zig niet altyd by eene vlek, die over 't aangezigt is verfpreid, zelfs zo dat de oogleden dikwyls niet open gedaan kunnen worden, maar zeer dikwyls verheft ze zig in blaasjes, die, aan de geene welke door de brand verwekt worden, niet ofigelyk zyn; uit de opengebrookene puistjes vloeit een taayagtig vogt, 't welk eene korst maakt, die eenige dagen overbl'yfr.

Somtyds doen 'er zig gezwellen op , vervuld met een fcherp vogt of wey, welke niet openbreekende,eene verzweeringe veroorzaaken; waarom men dezelve verdeelt in eene verzwoorene en niet verzwoorene roos.

Ter behandeling der roos heeft men zelden de Apotheek noodig „maar men kan ze meestal met

ge-

Sluiten