Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 751

en geduurige yling met eene aanhoudende fcherpe koorts, hebbende, zo als ons de opening der lyken geleerd heeft, eene ontfteeking der hersfenen en derzelver vliezen, tot eene naaste oorzaak.

Het volgende doet ons de aanweezenheid deezer ziekte kennen: eene groote hitte, onverdraagelyke hoofdpyn, zeer rood aangezigt en oogen; zo men hen iets vraagt, men bekoomt verkeerd antwoord, terwyl de lyder geduurig plukt aan de bedkleeden en dezelve in de hoogte tilt.

Te meer kent men haar , wanneer zy, na 't misbruik van geestryke dranken, en groote zomerhitte , vooral na 't geduurig verkeeren in dezelve met bloote hoofden, veroorzaakt wordt.

Zy is zeer eigen aan jonge en vlugge lieden, die veelal van een beweeglyk geftel zyn, en welke een gefchiktheid tot ontfteekinge hebben, en overvalt ook meermaalen hen , die eens aan dezelve gelaboreerd hebben.

Zy is eene ziekte, die de fpoedigfte hulp vereischt,om waare het mooglyk den lyder in 'tleven te behouden, ten welken einde alles, wat afleidende is hier dienftig is, en moet ook zo fchielyk mogelyk is in 't werk gefteld worden.

Eene aderlaating, zo 'er eene harde pols plaats heeft, op den voet is allernoodzaakelykst, en dikwyls vereischt de hevigheid der ziekte, dat eene flagader geopend worde; doch dit moet door eene kundige hand verrigt worden , te gelyk dat men Bbb 4 naauw-

Sluiten