Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7£>5 W. FOLKERSMA, GENEES-

oly gemengd , op dat de fterke prikkeling door de flymige dingen worde ten onder gebragt, en alzo gezorgd, dat ze aan de teerdere deelen geen binder doe.

Macbride pryst om de maag.ontfteeking, door 't onverhoeds inneemen van bytende kwik (Mercurius fublimatus), voor te komen, een mengfel aan van wynfteen-zout (Sal Tartari), in agt deelen water ontbonden, en in eene groote hoeveelheid gegeeven.

De ontfteeking reeds tegenwoordig zynde, geeft men 't volgende:

Decoct. Hordei vel Avena \xij. Nitri puri zj. Mell. albi \ij. Gumm. Arabic. Zij. M.

Waarvan naar omftandigheden gegeeven kan worden.

Egter naar deezen niet willende luisteren, moet men tot anderen overgaan, die in de keuken niet gevonden worden; moetende de diëet beftaan uit gerst, ryst, foupen en wittebrood ; konnende tot voeding een week ey, in geringe maate, worden toegedaan.

$. XXIII.

Sluiten