Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7t>8 W. FOLKERSMA, GENEES-

raet de dood agtervolgd, 't geen uit het ophouden der pynen, kort voor den dood, gekend word.

Deeze ziekte is zeer gevaarlyk, uit hoofde van de hevigheid der pynen , en vereischt derhalven, zo 't mogelyk is, eene zeer fpoedige hulp.

Het is dan in de eerfte plaats noodzaakelyk, dat men eene aderlaating doe, en wel by herhaaling, indien de omftandigheden van den lyder zulks niet verbieden, die, zo 't mogelyk is, door herhaalde clysteeren dienden agtervolgd te worden , uit melk, oly, zout en honing, of met Spaanfche zeep, te gelyk met ftovingen uit ajuin, Spaanfche zeep en melk , en met toereiking - van een afkookfel uit gerst, falade, gras-wortel en lyn-zaad, met honing-azyn en een weinig falpeter vermengd, of een amandel-melk; zie deszelfs voorfchrift by de amandelen.

De ziekte naar deeze middelen niet willende luisteren , moet men tot het opium overgaan, 't welk in eene geringe maate zy toe te dienen; 't best is het Laud. liq. Sydenh., tot vier of vyf druppen onder wat gerfte-Water of melk, 't geen ik dikwyls met vrugt gegeeven heb; egter zyn de reeds opgenoemde niet altyd voldoende, weshalven men zig tot de Apotheek moet wenden, om bekwaame geneesmiddelen te konnen geeven. Alles nogthans, wat verzagtende en ontbindende is, is 't beste tot fpyze , naauwkeurig lettende dat men geene* geestryke dranken, als zeer fchadelyk, toereike.

§. XXIV.

Sluiten