Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 817

men onderzoeke, of de ziekte eerst begonnen, dan of zy verouderd is.

In het eerfte geval is een laxeermiddel uit rhabarber en crem. tart. voldoende ; doch wanneer 'er hitte, koorts en dorst plaats heeft, dan geeft men een afkookfel uit gerst, tamarinde en rhabarber, of crem. tart. in wey gekookt; dus doende gebeurt het, dat de zeer ligte fchurft verdwynt.

Maar blyven de rooven ftandvastig zitten, dan laat men by 't inwendig gebruik van de voorgaande, eene zagte fmeering uit olyven-oly, var» kens-reuzel en zwavel gebruiken, of eene wasfching met water en azyn ; zo egter deeze niet voldoende zyn , laat men een aftrekfel van vlier gebruiken, of een afkookfel van cichoreumy volgens derzelver vooTfchrift.

Egter befpeurt men niet zelden dat de fchurft op 't gebruik van deeze middelen niet verdwynt, maar hardnekkig voortgaat; dan is het noodig dat men 't voorfchrift by de Peper reeds opgegeeven gebruike, of eene zalf uit kwik, op de volgende wyze:

fy. Merc. viv. Zj. Axung. Porei %j. Ol. Olivarum zijM.

Om 'er tweemaal 's daags dunnetjes mede te fmeeFff 5 ren.

Sluiten