Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8i8 W. FOLKERS MA , GENEES-

ren. Doch het is met de fchurft zo geleegen, indien ze de gezegde middelen wederftreeft, is fer niets anders overig, dan dat men vermoogender uit de Apotheek kieze, fchoon veele uitwendige middelen by ieder genoeg bekend zyn.

§. XLIV.

Over de Aanbeijen.

De Aanbeijen (H<emorrhoïdes), zyn eene vloeijing van bloed uit de bloedvaten , die zig aan 't einde van den endeldarm bevinden.

De Aanbeijen zyn of vloeijende , of blinde; de blinde zyn ronde, langwerpige, donker - roode, of zwart-blaauwe bloedgezwellen, die zig of in* of uitwendig in den endeldarm ophouden, en zyn met of zonder pyn , haare aanweezendheid is overvloedig kenbaar genoeg.

Het vloeijen derzelven moet veelal, als eene heilzaame pooging der Natuur , worden aangemerkt , ten welken einde , men eene geregelde levenswys hebbe voor te fchryven , op dat derzelver vloeijingen geregeld voortgaan.

Zy vereifchen eene byzondere Geneeskundige beftiering, wünneer of zy geheel opgeftopt, of al te fterk vloeijende zyn.

In het eerfte geval, wanneer zy opgeftopt zyn, houde men de geneezingswyze , zo als van de ontfteekings-ziekten gezegd is; doch zo *er door

dee-

Sluiten