Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a6 W. FOLKERSMA, GENEES-

ceering van doeken, natgemaakt in azyn en water, op den buik; doch deeze beftiering vereischt eene byzondere oplettendheid.

De verdere behandeling der ziekten van eene kraamvrouw, moet aan een geoeffenden worden aanbevoolen.

Omtrent het vyftigfte jaar ondergaan de vrouwen eene gewoone verandering; by haar houd dan de gewoonlyke zuivering op, zommigen zukkelen aan dezelve, anderen nier.

Zy die 'er aan zukkelen, ondergaan benaauwdheden, vliegende hitte, pynen door de leden en opzwellingen.

By volbloedigen is eene aderlaating noodig, met een buikzuiverend middel uit rhabarber, crem. tart. en falpeter; befpeurt men in tegendeel geene volbloedigheid, dan is meestal 't volgende genoeg:

Cret. alb. 3;. Nitri puri

Pulv. Cort. Aurant. ziij. M.

Driemaal 's daags een vingerhoed vol. By tedere geftellen kan men 'er wat fuccin. by mengen, eene enkele reis moet men de kina te hulp hebben: en het is op deeze wyze, dat men dit ongemak meestal kan te boven koomen.

%. XL VII.

Sluiten