Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 84/

Met deeze middelen houdt men zo lange aan, tot dat de lyder van 't vergift bevryd is. Hoewel deeze geneeswyze in den beginne van een ingenoomen vergift al voldoende is, is het nogthans dienftig dat men, wanneer 't vergift al eenigen tyd is ingenoomen geweest, eenen kundigen Geneesof Heelmeester ter hulpe neemt.

Op deeze wyze gaat men te werk , wanneer iemand rottekruid heeft ingenoomen ; maar dewyl deeze middelen te zagt werken , is men meermaalen verpligt, na een overvloedig gebruik van olyven-oly of lyn-oly, een halve dragma of meer witte vitriool te geeven , om daar door 't braaken fterker aan te zetten; naderhand gebruikt men dezelve olyagtige geneesmiddelen , zo door clysteeren als anderzints. Boerhaave raadt , wanneer 't rottekruid reeds een blaauwen kring om de oogen en mond veroorzaakt heefc, 't overvloedig gebruik van honing-water drie dagen agter een, 's daags tot twaalf ponden toe.

Op dezelve wyze gedraagt men zig, by 't onverhoeds inneemen der kwikbereidingen , fpiesglas, metaale punten, enz.; en dan is het gebruik van een dikke meel-pap ook zeer dienftig.

Lood-vergiften , vitriool- oly en diergelyke delfzuuren , vereifchen , benevens de reeds gezegde , 't veelvuldig gebruik van honing-azyn met gerfte-flym, op dat de punten van diergelyke vergiften verftompt mogen worden; doch Hhh 4 in*

Sluiten