Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 GESCHIEDENISSEN DER

«ente Hoeren, wouden onderzoeken. Dit « fc^edde zeer ruw, e„ de Burgers ^

fC Heeren weder ~ Stad, daar zy eer-

tong onder borgtogt omflagen werden.

Maar de rust werd 'er niet herfteld, voor *t de Prins de Regeering veranderd had.

Z Zeg my eens , bid ik u, kon de Prins alle deeze ongeregeldheden goedkeuren?

V Verre van daar. Zyne Hoogheid begeurde den misflag die daar in was, en kon alles met zo ras herftellen. Veele bekwaame Jieden waren in Holland en Zeeland buiten bewind geraakt, en veele driftige lieden «adden er zig ingedrongen, onder voorwendzel van s'Priufen vrienden te zyn. Wet bleek zelfs daarna, dat de Prins niet fchroomde de voorige weder in het bewind te brengen. Te Gorincben hadden eenige Vroedfchappen hunne Ambten voor geld gekocht, waarom zy naderhand door den Fiskaal in regten betrokken werden. lindelyk werden alle deeze bewegingen gefmoord, door het verkenen van eene alge»eene verbis, waar van de afkondiging

ge-

Sluiten