Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ademden, befloot hy eindélyk, dat de •Wapenfchorfing, niet langer zou moeten duuren dan tot den eerden van Zomermaand, op den voet, zo als die door de Zweede» was voorgeflagen , en dat men intusfchen kon zien, wat 'er van de Vredehandeling te Keulen ftond te worden , waarin de Staaten algemeen bewilligden. Doch met dit alles bleef de onderhandeling hier over in de geboorte fteeken, en het was eerst met het einde van de maand J»ny, dat de^vredehandelingen te Keulen werden aangevangen, en dewyl die traaglyk werden voortgezet, werden de toerustingen ten Ooilog in Frank* ryk, Engeland- en de Nederlanden wakker aangedreven. 'Frankryk verfcheen eerst te Veld, en zogt door middel van verraad zig van Sas van Gend meester te maaken, hetwelk egter mislukte. Daarna werd Maaftriclt door de Franfcben belegerd, en na eene

hevjge belegering, ingenomen. • - Ver

volgends verdeelde Lodeivyk de Xir. zyn Leger, in drie hoopeo , doch het Jaargetyde vwliep, eer de Franfcben eenig ander beleg 3 5- 'in

Sluiten