Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(AO. IÖ79 ) VEREENIGDE NEDERLANDEN. 6*3.

Z. Snedige Staaikunde zeker, om, doe r dit draaien , van cy.t tot tyd meer voordeeien te behaalen \ de Prins van Oranje zal hier over niet heel wel te vrede geweest zyn ?

V Op dien zelfden 10 Augustus was de Prins met het Leger opgebroken van Brus/èl, naa de Abtdy van St. Deny, by welke, vier dagen na het teekenen der vrede een hevig Gevegt voorviel, in 't welk van wêerskanten veel Volk fheuvelde, en de Prins zelf in groot gevaar kwam, van gedood of ge. vangen te worden. De nagt maakte een einde vin den ftryd, en men meende dien des morgens te hervatten, doch in den morgenitond kreeg de Prins de tyding van het teekenen der Vrede , waarvan hy terftond den Hertog van Luxemburg kennis deed geven, waarop de twee Legerhoofden eikanderen in 't open Velk omhelsden ; en op den IQdeo werd het Verdrag in het Leger afgekondigd , en het beleg van Bergen in Henegouxven opgebroken. Wat de mis¬

noegdheid van den Prins betreft, men kan daar van niet veel zeggen, zo veel is zeker,

dat

Sluiten