Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vS GESCHIEDENISSEN DER

A'b;rtitta Agnes, Weduwe van den Sradtïou* der van Vriesland, Willem I'rederik, zi^ van alle bewind te ontdoen, waarna haar Zoon Piins Hendrik Kafimir» toen ruim 22 Jaaren oud, het Stadhouderlyk gezag over Vriesland, Groningen en Drenthe volkomen in handen kreeg; de Prinfes begaf zig vervolgcnds naa Duitscb and. —— Tusfchen den Prins van Oranje en de Stad Amfteldam viel ook een verfchil met het verfterk.n van Kaarden, het welk de Stad ten Hertellen tegenhield, beweerende, dat die plaats, door -'franJing aan den Heikant zo fcerk te maaken was» als het behoorde, ten ware men gantsch Holland verflerkte, waar toe de Stad geerne wikte zien , dat door den Prins een ontwerp gemaakt wierd, maar de Stadhouder bleef op de verfterking van Naarden dringen; foramigen duchten , dat de Prins daarmede in den zin had, eene meerdere magt over Am. fteldam, of wel over den gao.fchen Staat in handen te krygen —— ja die van de Stad fchroomden niet , hunnen argwaan vry open* lyk ter Staatsvergadering te kennen te ge-

Sluiten