Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 (Ao. 1Ö83.) GESCHIEDENISSEN DER

Z, Werd dit wanbedryf niet ftreng geftraft?

V. De Overfte Verboom, den Gouverneur zoekende te ontzetten , kreeg eene wonde in den buik, waaraan hy eenige dagen daarna overleed ; de muiters maakten zig meester van de Sterkte, en van twee Schepen, daarzy mede zogten te ontvlugten. —— De Raad der Regeering , de Opgezetenen der Volkplanting in de wapenen gebragt hebbende , overweldigde de wêerfpannelingen , waarvan 'er elf met de dood geftraft werden. ——— Joban ven Seharpenbuizen werd toen in plaats van Sommelsdyk tot Gouverneur

aangefteld Behalven de gefchillen in

en met Oostfriesland, ftond ook de Keurvorst van Brandenburg op het punt, van met de Staaten in twist te raaken, door het opregten eener Maatfchappy te Rmbden, in het 3aar 1Ó83. doch dit had geen gevolg. ■ " 1 Ondertusfchen deeden de Staaten , al wat mooglyk was, om de Vrede te bewaaren, Hellende te gelyk met Spanje alle middelen in 't werk , om door den Koning van Engeland Imnkryk te bewegen , dal het afftond

van

Sluiten