Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$1 GESCHIEDENISSEN DER

ontfteltenis nier, omdat zy zig iets kwaads bewust waren, maar wegens de onheusch-

heid, die hun was wedervaaren. Men

befloot, nadat men had aangeboden, zig te willen verdeedigen, geene Afgevaardigden ter dagvaart te zenden, maar de zaaken aldaar door twee Sekretarisfen te laaten waarnemen - Ook weigerde de Stad in het

dragen der gemeene lasten, tot zo lange feaare papieren ontzegeld waren. — Dewyl nu ondertusfchen ook by andere Leden van bet Bondgenootfchap de werving werd tegen» gehouden, en een beftand van twii tig jaaren geflooten tusfthen Frankryk en Spanje, zo werden , op eene nadruklyke verklaaring van /lmfteldam , haare papieren ontzegeld en op den 24ften Juny aan den Heer van Maarfeveen te rug gegeeven , waarmede deeze zorgelyke twist tusfehen den Stadhouder en de Stad een einde nam. — Egter ontftonden ras nieuwe gefchillen, hoewel de zaaken van Engeland' 'sPrinfen aandacht ook tot zig begonden tetrekken. De onlust te Gorincbem tusfcben de Regenten en den Drosfaard werd

iboa»

Sluiten