Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 85

fpoedig beflist, als ook die te ütrïcii , maar hooger liep de twist van den Prins met de Regeering van Dordrecht, over de Nominatie van de Goede Luiden van Achten,alzo beide Partyën hunnen ftreng vast hielden, en Amfleldam de zyde van Dordrecht koos. Onder andere merkwaardigheden in dit verfchil, maakte Amfleldam in zeker Vertoog ter Staatsvergadering overgeleverd, onderfcheid tusfehen Prins Willem den I. en de volgende Stadhouderen, met te zeggen.' „ Dat de Opperfte Magt des Lands, zedert „ de afzweering van Filips de» H. berustte » in de Edelen en Steden, of Burgemeeste„ren en Vroedfehappen der S-eden; die , „ de Hooge Overheid aan Prins Willem den I. ,> hebbende opgedraagen, na zyn overlyden , „ nie: hadden kunnen goedvinden, zulk een ,, uitfteekend gezag te geeven san deszelfsZoon , Prinfe Maurin * die in 't jaar 1585, „ alleenlyk aangefteld was als Stadhouder, „ op Lastbrief en Beiigtfchrift der Staaten-. „ van Holland-, welke het veranderen, ver-2» meerderen en verminderen van het BeD 7 ,5 rig>

Sluiten