Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERl A7CDEN, I0J

De Koning, van tyd tot tyd, met zyn Plan voortgaande, befloot in dit Jaar, buiten toeilemming van 't Parlement de wetten tegen de Roomschgezinden af te fch ffen. Het volk hier door getergd, begon uit te zien naar hulpmiddelen tegen de overheerfching; en wierp van alle zyden het oog op den

Prins en Princesfè van Oranje. ~■ De

Admiraal Busfel, onder vocrwendzel, van zyne Zuster te bezoeken , kwam in den Haag , en fprak in het geheim met den Prins. «■».■ .11-. Intusfehen overleed de Keurvorst van Brandenburg, die gevolgd werd van zynen Zoon onder den naam van Frederik den III. Deeze Vorst, fchoon niet zeer gefchikt tot de Regeering, was nog. thans een yvrig voorfhnder van de Prcta» ftacten , en ten allerfterkften verbonden aan den Prins van Oranje, ook floot hy, of liever vernieuwde en bekragtigde de voorige

Verbonden met de Staaten. —

Z. Hoe ging het met de Zwangerfchap der Koningin van Engeland!

E 3. V. Den-

Sluiten