Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VSREENlCJpE NEDEELANDEN. IÏS

gemeefteren eenige Vendels .Burgeren in deWapenen doen komen , aan het Hoofd van. welken de Heeren van Zoelen, Scheepers en Banen , met den Penfiönaris Beyer en den. Secretaris Welfenes, den Schiedamfchen Dyk langs trokken , doch ten halven weg tusfehen het gemeene Landshuis van Scbieland, en de

Leuvenbrug ftaan bleven Scheepers en

WeJJlnes traden toen voor uit naa het Ge"ichut, om nog eene proef te neemen, of het graauw zig met goede woorden wilde laaten ftillen. Doch de Btugemeefter kon door den drang van het Volk niet heen , den Secretaris had men doorgelaaten , die by het Gefchut gekomen vraagde, wat men begeerde 1 't Ant« woord was: Wy willen de Soldaaten uit de Stad, en den Schout- in banden hebben; oek moet de Schuttery niet nader komen , of wy zul/en 'er op los branden. De Schut¬

ters, op dit berigt, weigerden te naderen; dus fchoot het graauw den ganifthen nagt nu en dan op het huis vart den Schout, diemet den morgenftond in SoldaateH kleeding, met de Soldaaten de Stad uitraakte. — Zo

dra

Sluiten