Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»5£ GESCHIEDENISSEN DER

of had men 'er, van tyd tot tyd ook weder opfchuddirgcn?

V Te Goes in Zuid - Beveland had in dit Jaar eene zorgelyke beroerte plaats gehad, ontftaan door eenig geféhil onder de Regeering over het verkiezen van Rentmeesteren, die door Burgemeester Westerwyk en hen, die het met hem déns waren, beëdigd werden tegen de zin van den Baljuw, welke, niettegenftaande Westerwyk de Burgery op zyne zyde had, felagtcn hier over aan Koning Willem bragt, die daarop terftond Krygsvolk derwaards zond. De Burgery weigerde eerst wel ket zelve binnen te laaten, doch nadat alle toegangen tot de Stad bezet waren» moest men gedoogen, dat de Soldaaten binnen trokken. Hier op werden eenigen der Regenten gevat, van verfcheiden misdaaden befchuldigd en gevonnisd, wordende Westerwyk en Eversdyk op eene gewelddaadige wyze de Stad uitgeleid. Weinig tyds daarna raakte Simon

van Halewyn, Oud-Burgemeester van Dordrecht ook in merklykc ongelegenheid —

Deeze Simm van Halezvyn had, zo als hy

na*

Sluiten