Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I46 GESCHIEDENISSEN DER.

Haag kwam. In deezen Veldtogt ge •

lukte het den Bondgenooten, de Stad en het Kafteel van Nawen te bemagtigen. In September keerde de Koning weder naar Engeja!ldt Ter Zee viel niet veel van be¬

lang voor, dan het Bombardeeren van St. JSlalo , Duinkerken en Galais , waarmede echter weinig fchade werd aangtbragt. -——Koning Willem , voordat hy naar Engeland keerde, had in s"Hage zyn' uiterften wil gemaakt, en daarby tot zynen Erfgenaam aangefteld Prins jfean Willem Frifo, naderhand Stadhouder van Friesland, behoudende aan zig, om zulke voogden over dien Jongen Prins aan te Hellen , als hy zou geiaaden vinden, en tot uitvoerers van zynen uiterften wil benoemde de Koning de Algemeene

Staaten. Men handelde ook toen

werklyk aan het Hof van Zweeden ter bevordering eener algemeene Vrede , doch dat Hof weigerde ten zelfden tyde aan den Keizer en aan de Staaten den verzogten onderband, — Echter werden de handelingen

aldaar door den vermaarden d'Avaux voortge-

; zet

Sluiten