Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l$i GESCHIEDENISSEN D?R

en ook het geluk te Lrmd kon hy niet dwingen; doch in Engeland en hier be« fehuldigde men den Admiraal Rusfil, en men begon daar zo welw als hier om Vrede te roepen. —— Den twintigften September werd eindeljk de Vrede tusfehen Frankryk ter ééner, en Spanje, Groot- Brittanniën en de Staaten ter andere zyde geteekend. Ook werd ten zelfden dage het Verdrag van Koophandel en Zeevaard tusfehen Frankryk en de Staaten geflooten. De Vredehandeling geëindigd zynde, begaf Koning Willem zig-naar Engeland, en nog voor het einde van het Jaar keerden de meeste Gezanten naar hunne Hoven te rug.

Z. Zeg my, bid ik u, hoe werden de zaaken gevonden met Koning Jalob den II, Woelde die niet ernftig tegen de Vrede?

V. In het begin hadden hy en Ledewyk gedagt, dat Willem zig zou vergenoegen, met de Kroon alleen voor zyn leven te bedingen, en dat die, na zyn dood, weder zou komen op Jakeb en deszelfs Erfgenaamen, maar zy vonden zig daar in bedroogerj.

Jakeb.

Sluiten