Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 CAo' ) GESCHIEDENISSEN DER

legd en beloofd, die, voor het Engelfche Volk, kon gerekend worden als overleden

te zyn Hier in werd van beide zy-

den toegeftemd En dus baatte hem zyn proteiteeren weinig. . Mogten alle Vorflen uit zyn gedrag Ieeren, dat zy wel voor eenen tyd de Ingezetenen kunnen verdrukken , maar dat het gevolg zulken Vorst 'er altyd het Slagtoffer van doet worden.

Z. vrillem genoot dan nu in Vrede de bezitting van den Troon van Groet-Brittan* nien. ——. De Staaten zullen, buiten twyFél, alles hebben te werk gefield, om het gxnot der Vrede duurzaam te maaken voor Europa ?

V. In 't volgende Jaar 1698. werd van hier een Gezantfchap naar Frankryk gezonden, zo als Koning Willem mede gedaan had. w 1 Men vreesde toch , dat de Vrede van geen langen duur zou zyn, dewyl de dood des Konings van Spanje daaglyks te gemoet gezien werd, en 'er zelfs een gerugt

om-

Sluiten