Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J5<5 CAO. I<5p9 ) GESCHIEDENISSEN-. PER

geland s zWfo loutere Staatzugt en verfteilyke gierigheid , waarom Ko:ing Willem hem zyn Hof deed ruimen. De -paar fche Gezant in den jf/dwg meende ook in het Jaar 1699. een vertoog, opgevuld met klagten van zyn Hof in tc leveren, maar het werd niet aangenomen, de dood van den Keurprins van Etyeren , wien men de opvolging in het grootfte gedeelte der Spaanfche Hecrfchappyën had tocgeichikt, baarde weder nieuwe zorg, en men trad, om die reden, weder in hands» ling over een nieuw verdrag van vcrdeeling,, hetwelk den ssften Maart 1700 geteekend werd

Z. Het was echter ongelukkig voor den Koning van Spanje , dit by zyn leven te moeten zien. —

V. Maar nog ongelukkiger was het voor duizenden, dat, na zyn overlyden gantseh Europa weder naar de wapenen moest tasten. De vrede zou misfehien beftendiger gebleven >syn, zo Keizer Leopold mede in dit verdrag van verdeeling bewilligd, en niet integen* êeeï bewerkt had, dat de Koning van Spanjp

eenes

Sluiten