Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï$z (Ao.. 1706.) GESCHIEDENISSEN - SER.

V. Geduurende zyne onderhandeling aldaar, was door de Algemeene Staaten ia Maart 1706 een nieuw Berigtfehrift ontworpen , voor de Afgevaardigden te Velde. — Met de Koningin was men overëengekomer* om de Paltzifcbe Troepen , die gezamenlyk, betaald werden, tot op 10,000 man te ver» meerderen, en den Kryg dit Jaar ten fteikften voort te zetten; ook was aan Buis van wegen de Koningin beloofd, het voltallig maaken van de Engelfclie en Schotfehe Troepen , die in de Nederlanden en elders zouden dienen, enz. Frankryk rustte zig insgelyks fterk toe. Het eerst, dat van belang na het openen van den Veldtogt voorviel,, was de Veldflag by Ramillies op den 23 Mey* welke voor de Bondgenooten gelukkig uitviel, en waar in de Vyanden wel 8000 dooden en 6500 gevangenen veilooren. Deeze Veldflag. had ten gevolge, dat de meelisSteden in Braband en Vlaanderen omfloegen, en. Koning Karei voor Heer der Spaanfsbe Nederlanden uitriepen. — Ooilende, Meenent üendermonde en Aatb werden gewonnen! —-

Sluiten