Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ya»ft£KBXBB NEDEKI.AND2W.- {fe

hóófde vin het Groot Verbond voJÜrekt W

BH» waren. «tejW^^ alhoewel

trrms reeds genoegzaam in ongunst by de Koning veilen, voerde egter in deezen Veldtogt nog het opperbevel. Prins kjwtffc bleef, door den dood des Keizer,, langer m Duinrand, dan men vermoed had, zo > ** de Legers laat te Veld kwamen, en al wat i„ deezen Veldtogt ve:rigt werd, w',s, dat Marlbcrougb, na de %*tdfyke LiÓierj > overweldig te hebben, Bwcbm v.röveï**• - Dit Jaar was ongelukkig door den omydigen dood van Jwu IF;ihm

Pms vm Oranje, die by het overvaren na/ « StryStf* m aJtevroe.T 7yn Jev,en fa

water verloor, nalaatende eene Dochter en

Prhr^CeTin' september Pnns mmm Karei Henrik Frtfi tcr vvereIi

braet - De Staaten van Holland vereerden den Jooggebooren Vorst met eene Lyf.

rente van a0oo Guldons Jaarlyks |L

gedrag, welk Z^W hi#M| ^

ders de kans ftond,omde aHervoordcc Vffta voorwaarden te bedingen, noodzaakte 1 4 em

Sluiten