Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eOO (AO. 1712.) GESCHIEDENISSEN DER.

egter de Staaten , om tot het befluit over te g:.an , om de Vrede Onderhandelingen te Vtrccbt te beginnen, gelyk den 12 January

van her Jaar 17i 2 gefchiedde. De Heer

Buis had , als buitengewoon Afgezant naa Engeland gezonden zynde , niet meer kunnen bewerken, dan eene vernieuwing der voorgaande Verdragen, tusfehen den Keizer, Groot Brittannien en de Staaten geflooten.

Z. Ik verwagt, dat nu de Oorlog maar flaauwlyk zal voortgezet zyn, daar Frankryk zeker de meefte voordeden van kon hebben.

V. Veele Staatsleden drongen egier fierk, tot het voortzetten van den Kryg, om Frankryk te dwingen tot redeiyker voorwaarden, dan men tot hier had kunnen verwerven. In Engziand waren 'er ook veelen van dezelfde gedagten, men wi! zelfs, dat Marlborough een ontwerp gef.need had, om geduurende den Winter eenen inval in Frankryk te doen, waardoor men meende, als het ten uitvoer gebragt was, dat Frankryk groot gevaar zou geloopen hebben , te meer, daar 'er een opfland in dat Ryk te wagten was, «■ Men

zegt

Sluiten