Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(AO. (716) VEREENISDE NEDERLANDEN. 215

tendcnt, en hy zelf zaten mede nietftil, en werden in Frankryk, fchoon men het aan het Hof ftoutelyk ontkende , onder de hand onderfteund. -—— De Koningin overleed den 11 Augustus; en men had reeds gezorgd, dat, zodra zy overleden was, George de I. als Koning van Engeland uitgeroepen wierd, gelyk nu gefchiedde, wordende hy nog dienzelfden dag door het Parlement erkend, en aan hem daar van kennis gegeeven. Frankryk deed terftond verklaaren, de herftelde vriendfehap tusfehen de twee Kroonen te willen handhouden, zonder zig met eenigen toeleg van den Pretendent te

zullen moeijen. George kwam van

Hanover, in September te Utrecht, van daar in den Haag, daar hy door de Franfche en

Spaanfche Gezanten begroet werd. Hy

vertrok met zynen Zoon naa de Oranje Polder, alwaar hy Scheep ging, wordende door eene Vloot St aatfche en Engel fche Oorlogfchepen begeleid. — En in Engeland met veel vreugde ontvangen. Z, Dus had dan de Staat weder gearbeid,

om

Sluiten