Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Af> 17iS ) vsreenigob NEDE?JLANDE:-ï. 22'/

toeleg uit te voeren, te weten het overmeesteren van Sardinië». Engeland en

Holland deeden ondertusfchen alles, wat mooglyk was, om de. Vrede te herfrelien» maar het duurde tot diep in het volgende par, eer de handelingen hier over ten einde liepen. — Tegen den uitgang van dit Jaar,

en wel op Kerstyd, werden deeze Landen, en byzonder Gronïngeiland bezog? met eenen allerzwaarfïen vloed. In Groningerland bevond men, dat meer dan 14000 huizen waren oravergefpoeld, meer dan 2000 menfchtn, ruim 14000 hoornbeesten en paarden verdronken waren, als ook over de 22000 varkens en fchaapen — Geduurende den Oorlog met Spanje, vsevd in 't Jaar 1718 de Vrede geflooten tusfehen de Porte, den Keizer en den St at van Venetien ; en weinig dagen daarna het Verdrag geteekend tusfehen den Keizer, Frankryk en Groot - Brittanje. bekend onder den naam van het Viervoudig Verbond. Men h d de Staaten mede verzegt, dtför deel in te ree n doch de raad; legin^en. w.4rcn menigvuldig, eer men 'er t< e befloer? eetuer werd K 6" hes

Sluiten