Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VüREENIGDE NESERLANDSNV-. 2 2^

te doen, om welke reden de Staaten ook weder den bepaalden onderftand aan den Koning toezonden. Doch niet de magt van Engeland, noch die der Staaten, maar de hoogde aller magten verydelde door eenen ongemeenen florm, die genoegzaam alle de Schepen vernielde, de oogmerken der Spanjaarden. De Staaten en Frankryk , om

dit Toneel van Oorlog te doen eindigen, handelden in Spanje tot bewerking van de Vrede, welke ook volgde, zodra de Koning van Spanje Alberonl zyne ongenade deed gevoelen, met hem van zyn Hof en uit zyn Ryk te verbannen. — De Koning aarzelde zelfs toen niet, om deel te nemen in hst Viervoudig Verbond.

Z. Hoe veel beroerte kan één onrustig Schepzel in de waereld niet veröorzaaken ?

V. Ja; wat kan een Vorst, die zelf geen doorzigt heeft, of zyn vertrouwen aan eenen onëerlyken Staatsdienaar wegfchenkt, zig zeiven en zynen Onderdaanen niet al onheilen op den hals haaien! De nog

zweevende gefchillen tusfehen de MogendheK 7, den 3

Sluiten