Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Ao. I731J vereenigde nederlanden. 263

in j' Hage aan, dat de Keizer niet te bewegen was, om de Vrede te bevestigen, en dat de Staaten zig ten Oorlog behoorden gereed te houden, dewyl alle uitflcl het Hof van IVeenen hoe langer hoe trotfcher deed

worden , enz. Dan noch hier, noch te

Londen, toonde men fmaak in die driftige Vertoogen te hebben , maar neigde meer, om nog andere minzaame middelen in 't werk te ftellen. Doch onverwagt klonk her, toen Spanje verklaarde, zig aan het Veidrag van Seville niet langer te willen houden. Deeze verklaaring gefchiedde den 28 January, des Jaars 1731. Frankryk, Engeland en de Staaten gaven elkandcren de fchuld, dat de Voorwaarden van dit Verdrag niet volbragt waren. Engeland kreeg ondertusfehen ook andere inzigten, begrypend», dat het Huis van Bourbon te magtig zou worden, zo men alle deszelfs maatregelen volgde, cn trad in het geheim met het Weener- Hofm Onderhandeling, welke ftap in de gevolgen zeer gewigtig was voor onzen Staat, alzo die daardoor, ten behoeve van 't Huis van Ooften-

ryk,

Sluiten