Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEKEENIGDE NEDERLANDEN. 293

deeze Vorst de regeering niet aanvaard, of hy maakte eene aanfpraak op een gedeelte van Silezien, en trok derwaards met een Leger, veröverende in den aanvang des Jaars 1741 Bresiau en eenige andere Steden, en het duurde niet lang, of de Koning was het in zo verre meester, dat hy zig tot Hertog van Neder-Silezien deed huldigen. Terwyl dit gebeurde, kwsm de Koning van Spanje op met zynen eisch op de Oeftenryk. fcbe Nalaatcnfchap, en de Koning van Sardinien beweerde geregtigd te zyn tot het Hertogdom Milaan, maar met deeze laattïe trof de Koningin in Y Jaar 1742 een vei gelyk Eer dit Verdrag geteekend was, deed ook de Koning van Poolen als Keurvorst van Saxen eenen eisch ep de geheele Nalaatenfchap van den Keizer.

Z. Hoe gedroeg zig Frankryk ? V. Dit Hof deed ruim zo veel kwaads aan de Koningin , als of het ook deeze heele Nalaatenfchap geéischt had, want de Keurvorften werden door hetzelve tegen de Koningin van Ihngaryen opgezet en onderfteund;

N i en

Sluiten