Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2pS GESCHIEDENISSEN DER

zonder dat iemand 'er de reden van wist; terwyl de Moeder van den jongen Keizer zig in geene kleine verlegenheid bevond. —Te twee uuren na middernagt begjf zig EUzabetb, aan het hoofd van eenig Krygsvolk, dat haar reeds als Keizerin erkend had, naa het Paleis , daar zy terftond door alle de Grooten, die haar waren toegedaan, in die hoedaanigheid de hulde ontving. Toen werden de Grootvorst en Grootvorftin met haaren Zoon, den jongen Keizer, in hegtenis genomen, doch heufchelyk behandeld. De Graaven van OJierman en Mumiicb werden mede gevangen en eerlang van het Hof gebannen. « Elizabetb gaf, met den aam»

vang van haare Regeering blyken van zagtmoedigheid, waar door zy de liefde der Natie tot zig trok; voor het overige regeerde zy op die wyze, als haar Vader gedaan had.

Z Dit was eene ftoute onderneming, die zeer geheim nr;oet behandeld geweest zyn, da^r zulke Staatkundige Overheerfchers, als de Grootvorst, zynde een Vorst van Wolfen-

Sluiten