Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(AO. 1743-) VEREENIGDE NEDERLANDEN. 303

de Steden, naar mate de zaaken zorgelyker werden, heviger; fommigen wilden, dat men aandrong op eene onderhandeling tusfehen de Oorlogende Mogendheden, onder bemiddeling der Staaten , waartoe Frankryk zig genegen toonde; anderen waren van ge« dagten, dat men de Vrede best bevorderen zou, als men verklaarde, beflooten te hebben, dat men zyne Verbindtenisfen zoude naakomen. Het befluit viel, om tegen het aanftaande voorjaar vroegtydig een Leger te Veld te brengen, doch nu kwam het 'er op aan, om de Gewesten, die agterlyk bleven in het aanwerven van het verëischte getal der manfchappen, daar toe te bewegen; ook had het veel moeite in, om Dordrecht over te haaien tot een befluit, waarby men vastftelde, de Koningin met 20,000 man te onderfteunen, en in den aanvang van het Jaa? 3743 werd ten dien einde eene aanzienlyke bezending derwaards gezonden. ——- By het flot van het uitvoerig antwoord, welk de Oudraad van Derdrecht op het voorflel der bezending ter Staatsvergadering inleverde 9

dee$.

Sluiten