Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S°S GESCHIEDENISSEN DER

Nederlanden te rug, ai ,vaar 2V de Winter. kwartieren betrokken. — In ltalien waren de zaaken der Koningin een weinig te rug gegaan, fchoon het Tractaat van V*r»/ waarby de Koning van Sardinien van allen eisch op Milaan afftond, en zig mede verbond tot de handhaaving der Pragmatieke Sanctie, de nadeelen daar geleeden eenigzins vergoedde. In dit Verbond weigerden de Staaten egter te treeden , hoe fterk zy door Engeland werden aargczcgt. — Het gelukte ook de Keizerin Van KusJand den 17 Augustas te AU* met de Zweeden de Vrede tot ftand te brengen; waar uit de Keizerin Ko. ningin zig nieuwen byftand van Rusland beloofde; ook werden de Staaten hier door ontOagen van het zenden eener Vloot naa de Oostzee, dewyl de Koophandel en Zeevaart

thans weder in het Noorden veilig was.

Met den 1 January van dit Jaar was het vernieuwd Oclrooi van de Oost Indifche Maatfdiappy voor den tyd van 12 Jaaren weder

ingegaan. En op den 28 February was

de Puüfesfe van Oranje in de kraam bevallen

Sluiten