Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEBURGERS!

•i hands heb ik het genoegen, Ü het Tweede Stukjen der NIEUWE VOLKS-LIEDJËNS,

onder het oog te brengen: <~ voldaan zijnde over uwe gun fit ge annneeming van het Eerjle Stuk/en, twijfel ik niet aan die van dit Tweede, wijl gij in hetzelve onderfcheidene Liedjens zult aantreft feu, voor ernjlige, zedelijke en boertige denkbeelden, gejehikt; doch alle ingerigt ter bevoordering Van V Menfchcn geluk.

- A n

Sluiten