Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 15 >

DE BURG ER

DIENS T-M E I D.

Wijze: Vrienden luistert naar mijn' redtn.

'kMag vernoegt en vrolijk leven, Schoon ik maar een Dienst-meid ben; Tc Ben van alle zorg ontheven,

Dat 'k met dankbaarheid erken; Want als ik mijn' pligt betracht, [ Wordt mij 't goede toegebragt. ' jMs'

'k Woon, 't is waar: bij Burger menfchen, •

En ik ben 'er Meid alleen; Maar ik zou niets beters wenfchen.

'k Ben met kost en loon te vreên: En 't profijt dat ik geniet, l Deelt men bij de Grooten niet. Jhh'

'k Hoef mij ook niet fraai te kleden,

Als ik knap ben is 't genoeg; En dat geeft mij dubbel reden

Dat ik mij 'er ook naar voeg; Want- daar ligt mijn voordeel in', 7 Spaarzaamheid geeft ons gewin. ƒ**

Sluiten