Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*€ 4* >

H E T

VERLOOFDE MEISJE.

Wijze; Zingen wij tot Zoutmans Glorie.

%XJeb een' Mimiaar, die mij teder,

Met zijn ganfche hart bemind; En mijn hart gevoelt ook weder,

Dat 't in hem genoegens vind;'' 'k .Heb hem \t jawoord, reeds gegeeven.

Tot een onverbreekbre Trouw; Om met hom vereend te leeven,'

Éénsgezind-, als Man qn Vrouw.

Het beloop der aardfche zaakèn,

't Wis'lend lot van d' Echten flaat, Kan mij wel droefgeestig maakèn, Wijl het veelen kwaalijk gaat; 'k Denk wel eens, wanneer ons beiden, Zulk een lot te beurte viel! . . . t Maar geen noodlot kan ons fchciden, Wij zijn één van liefde en ziel'..

Sluiten