Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 o >

Ik moet, helaas! hier alles ondervinden, Dat ooit een Vader heeft ontmoet; Maar 'k moet mij ook aan ieders heil verbinden'/ Met eea< oprecht en teer gemoed; Het denkbeeld, dat het Weezen zijn, 7 Baart mij den meesten ramp en pijn. j Uh

Het is wel waar: ik moet het al verrichten,

En elk naauwkeurig gade flaan, Naar 't voörfchrift van mijn Vaderlijke pligteh^ Tot heil van 't tijdelijk beftaan; Maar echter eischt een wijs beleid "J» Van elk, oprechte dankbaarheid. — J

Ginds leggen 'er op 't zuchtend ziekbed neder.

Te haaken naar een' frisfehen dronk; 'Wat baaten toch dit haaken, zoo 'k niet teder En liefderijk, dien aan hen fchonk? Zoo ik fteeds wreed, ontaart van hart, "7 Hen leggen liet in ramp en fmart? ——

Sluiten